Numer postępowania: DOK/3411/3/2017
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy Część I - 2 lokale o powierzchni 80,83 m2 Część II - 2 lokale o powierzchni 90,89 m2 Część III - 1 lokal o powierzchni 38,00 m2 Część IV - 1 lokal o powierzchni 66,47 m2
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 03-02-2017 10:30
Termin otwarcia ofert: 03-02-2017 11:00

Załączniki

SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu Informacja z otwarcia ofert

Remont lokali mieszkalnych – pustostanów na terenie m.st. Warszawy

Część I – 2 lokale o powierzchni 80,83 m2

Część II – 2 lokale o powierzchni 90,89 m2

Część III – 1 lokal o powierzchni 38,00 m2

Część IV – 1 lokal o powierzchni 66,47 m2

Wynik postępowania

Informacja o wyborze wykonawcy