Numer postępowania: DOK 3411/4/2017
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Część I - 2 lokale o powierzchni 29,38 m2 Część II - 2 lokale o powierzchni 27,20 m2 Część III - 2 lokale o powierzchni 42,93 m2
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 10-02-2017 10:00
Termin otwarcia ofert: 10-02-2017 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + załączniki 1-7 Załączniki Nr 8 do SIWZ przedmiary Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty