Numer postępowania: DOK 3410/1/2017
Przedmiot postępowania: Przygotowanie i realizacja kampanii reklamowej na portalach internetowych i w mediach społecznościowych, promującej Targowisko Zieleniak
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 16-03-2017 10:00
Termin otwarcia ofert: 16-03-2017 10:15

Załączniki

zapytanie ofertowe - kampania reklamowa

Wynik postępowania

Protokół - kampania reklamowa w internecie