Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

W załączeniu zamieszczamy wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia przy ulicy Sękocińskiej 3sek 3