Numer postępowania: DOK/3411/6/2017
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy Część I - 2 lokale o powierzchni 81,13 m2 Część II - 2 lokale o powierzchni 80,47 m2 Część III - 2 lokale o powierzchni 47,47 m2
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 29-03-2017 10:30
Termin otwarcia ofert: 29-03-2017 11:00

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ1 Informacja z otwarcia ofert

Remont lokali mieszkalnych – pustostanów na terenie m.st. Warszawy

Część I – 2 lokale o powierzchni 81,13 m2

Część II – 2 lokale o powierzchni 80,47 m2

Część III – 2 lokale o powierzchni 47,47 m2

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty