Profilowany konkurs ofert na najem lokalu usługowego TZI/p usytuowanego w hali targowej położonej na terenie Targowiska Zieleniak1.Uchwała nr 2628-2017 Zarzadu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 8.03.2017 r 2.Ogłoszenie o profilowanym konkursie ofert - Targowisko Zieleniak 3.Regulamin konkursu ofert - Targowisko Zieleniak 4.Zakres i tryb pracy komisji konkursowej - Targowisko Zieleniak 5.Oferta na najem lokalu usługowego - Targowisko Zieleniak 6.Załaczniki do oferty na najem lokali usługowych