Numer postępowania: DOK/3410/2/2017
Przedmiot postępowania: Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Opaczewskiej 28 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 27-03-2017 16:00
Termin otwarcia ofert: 27-03-2017 16:00

Załączniki

Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Opaczewskiej 28 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Wynik postępowania

Protokół -remont tarasow Opaczewska 28