Numer postępowania: DOK 3411/7/2017
Przedmiot postępowania: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Grójeckiej 93 w Warszawie
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 03-04-2017 10:00
Termin otwarcia ofert: 03-04-2017 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załącznik Nr 1-7 do SIWZ Załączniki Nr 8 do SIWZ - Przedmiary Załącznik Nr 9-1 do SIWZ Projekty CO Załącznik Nr 9-2 do SIWZ Projekty wod-kan Odpowiedź na pytanie Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty