Numer postępowania: DOK 3411/5/2017
Przedmiot postępowania: Wykonanie zadania pt. Zagospodarowanie terenu wraz z remontem podwórka, remontem ciągów pieszych przy ul. Pawińskiego 34 w Warszawie w systemie zaprojektuj i wykonaj
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 07-04-2017 10:00
Termin otwarcia ofert: 07-04-2017 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + załączniki Odpowiedzi na pytania Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty