Numer postępowania: DOK 3411/8/2017
Przedmiot postępowania: Remont nawierzchni chodników, podwórka oraz modernizacja boiska betonowego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy (3 części) część I - remont nawierzchni chodników przed budynkiem mieszkalnym przy ul. Racławickiej 152 część II - remont nawierzchni podwórka i chodnika przed budynkiem mieszkalnym przy ul. Siewierskiej 3 część III - modernizacja boiska betonowego dla dzieci pomiędzy budynkami Racławicka 152 i Racławicka 154
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 12-04-2017 10:00
Termin otwarcia ofert: 12-04-2017 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + załączniki 1-7 do SIWZ Załaczniki Nr 8 do SIWZ - przedmiary Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty cz. III