Numer postępowania: DOK/3411/10/2017
Przedmiot postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy indywidualnego węzła cieplnego wraz z technologią i automatyką węzła, instalacją elektryczną, instalacją sanitarną, adaptacją pomieszczenia na węzeł, robotami budowlanymi, wykonaniem przyłącza, instalacji centralnego ogrzewania do miejskiej sieci ciepłowniczej, wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania dla budynków mieszkalnych na terenie dzielnicy Ochota m.st Warszawy.”
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 12-04-2017 10:30
Termin otwarcia ofert: 12-04-2017 11:00

Załączniki

SIWZ Ogloszenie o zamówieniu Odpowiedź na pytania Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty