Numer postępowania: DOK/3411/12/2017
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy Część I - 2 lokale o powierzchni 40,93 m2 Część II - 2 lokale o powierzchni 65,97 m2 Część III - 2 lokale o powierzchni 50,77 m2
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 20-04-2017 10:30
Termin otwarcia ofert: 20-04-2017 11:00

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Remont lokali mieszkalnych – pustostanów na terenie m.st. Warszawy

Część I – 2 lokale o powierzchni 40,93 m2

Część II – 2 lokale o powierzchni 65,97 m2

Część III – 2 lokale o powierzchni 50,77 m2

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty