Numer postępowania: DOK/3411/11/2017
Przedmiot postępowania: „Opracowanie dokumentacji w 5 częściach: Część I – projektowo-wykonawczej wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w pawilonie usługowym przy ul. Grójeckiej 107 Część II – projektowo-wykonawczej wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w pawilonie usługowym przy ul. Majewskiego 34 Część III – projektowo-wykonawczej wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w pawilonie usługowym przy ul. Pawińskiego 24 Część IV – projektowo-wykonawczej wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w pawilonie usługowym przy ul. Szczęśliwicka 6 Część V – odtworzeniowej architektoniczno-budowlanej dla budynku mieszkalnego przy ul. Urbanistów 4.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 20-04-2017 11:00
Termin otwarcia ofert: 20-04-2017 11:30

Załączniki

SIWZ ogłoszenie Informacja z otwarcia ofert

 

Opracowanie dokumentacji w 5 częściach:

Część I – projektowo-wykonawczej wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w pawilonie usługowym przy ul. Grójeckiej 107

Część II – projektowo-wykonawczej wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w pawilonie usługowym przy ul. Majewskiego 34

Część III – projektowo-wykonawczej wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w pawilonie usługowym przy ul. Pawińskiego 24

Część IV – projektowo-wykonawczej wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w pawilonie usługowym przy ul. Szczęśliwicka 6

Część V – odtworzeniowej architektoniczno-budowlanej dla budynku mieszkalnego przy ul. Urbanistów 4.

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty