Numer postępowania: DOK 3411/13/207
Przedmiot postępowania: Remont dachów w pawilonach usługowych na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 04-05-2017 10:00
Termin otwarcia ofert: 04-05-2017 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki Nr 1-6 do SIWZ Załącznik Nr 7 i 8 do SIWZ Odpowiedzi na pytania Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty