Numer postępowania: DOK 3410/6/2017
Przedmiot postępowania: Malowanie dwóch klatek schodowych w budynkach usytuowanych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 28-04-2017 12:00
Termin otwarcia ofert: 28-04-2017 12:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania

Protokół postępowania - malowanie klatek