Numer postępowania: DOK/3411/14/2017
Przedmiot postępowania: Modernizacja oświetlenia placu zabaw przy ul. Grójeckiej 79A oraz ciągów pieszych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 11-05-2017 10:30
Termin otwarcia ofert: 11-05-2017 11:00

Załączniki

SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty