Pisemny ograniczony przetarg publiczny na najem lokali mieszkalnych stanowiących własność m. st. Warszawy

Informujemy o wejściu w życie  ZARZĄDZENIA NR 731/2017 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 19 kwietnia 2017  r. w sprawie pisemnego ograniczonego przetargu publicznego na najem lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy wybudowanych po 1995 r. o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m20731_1904 0731_1904zal1 0731_1904zal2 0731_1904zal3 0731_1904zal4