Numer postępowania: DOK/3411/15/2017
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy Część I - 2 lokale o powierzchni 50,26 m2 Część II - 2 lokale o powierzchni 74,58 m2 Część III - 2 lokale o powierzchni 81,04 m2
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 30-05-2017 10:30
Termin otwarcia ofert: 30-05-2017 11:00

Załączniki

SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu Informacja z otwarcia ofert

Remont lokali mieszkalnych – pustostanów na terenie m.st. Warszawy

Część I – 2 lokale o powierzchni 50,26 m2

Część II – 2 lokale o powierzchni 74,58 m2

Część III – 2 lokale o powierzchni 81,04 m2

 

 

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty