Numer postępowania: DOK 3411/16/2017
Przedmiot postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy węzła cieplnego wraz z technologią i automatyką węzła, instalacją elektryczną, instalacją sanitarną, adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny, robotami budowlanymi, wykonaniem przyłącza instalacji centralnego ogrzewania do sieci miejskiej, podłączeniem do istniejącej wewnętrznej instalacji co i ccw dla budynku mieszkalnego przy ul. Węgierskiej 1a w Warszawie
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 29-05-2017 10:00
Termin otwarcia ofert: 29-05-2017 10:30

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + załączniki 1-7 Odpowiedź na pytania Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty