Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokali użytkowych Targowisko Zieleniak ul. Grójecka 97

W załączeniu przedstawiamy dokumenty dot. ogłoszonego konkursu na najem lokali użytkowych TZI/p  do lat 3 usytuowanych na Targowisku Zieleniak ul. Grójecka 97 

 Oferta na najem lokalu usługowego - Targowisko Zieleniak Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokali usługowych TZI-p Regulamin konkursu ofert na najem lokali uslugowych TZI-p Uchwała nr 2916-2017 Zarządu Dzielnicy Ochota z dnia 17.05.2017 r. Zakres i tryb pracy komisji konkursowej na najem lokali usługowych TZI-p Załączniki do oferty w konkursie ofert na najem lokalu usługowqego TZI-p