Numer postępowania: DOK 3411/18/2017
Przedmiot postępowania: Wymiana instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w pawilonie usługowym przy ul. Siemieńskiego 21 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 12-06-2017 10:00
Termin otwarcia ofert: 12-06-2017 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik Nr 7 do SIWZ STWiOR Załącznik Nr 8 do SIWZ Przedmiary załacznik NR 9-1-1 Projekt inst. elektr. cz. 1 Załacznik Nr 9-1-2 Projekt inst. elektr. cz 2 Załącznik Nr 9-2 do SIWZ Projekt WODKAN Załącznik Nr 9-3 do SIWZ Projekt CO SIWZ + załączniki 1-6 Odpowiedź na pytanie Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty