Numer postępowania: DOK/3411/19/2017
Przedmiot postępowania: Remont elewacji wraz z dociepleniem, wymianą stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej wejściowej w budynku usługowym przy ul. Siemieńskiego 21 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 16-06-2017 11:00
Termin otwarcia ofert: 16-06-2017 11:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ elewacja Siemienskiego 21 Informacja z otwarcia ofert

Remont elewacji wraz z dociepleniem, wymianą stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej wejściowej w budynku usługowym przy ul. Siemieńskiego 21 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty