Numer postępowania: DOK/3411/17/2017
Przedmiot postępowania: Remont nawierzchni drogi dojazdowej na tyłach pawilonu usługowego przy ul. Grójeckiej 79 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 20-06-2017 10:30
Termin otwarcia ofert: 20-06-2017 11:00

Załączniki

SIWZ-DOK-3411-17-2017 - poprawiony Ogłoszenie o zamówieniu zmiana ogłoszenia Wyjaśnienie treści SIWZ zmiana ogłoszenia 2 Informacja z otwarcia ofert

Remont nawierzchni drogi dojazdowej na tyłach pawilonu usługowego przy ul. Grójeckiej 79 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

 

Wynik postępowania

Informacja o uniewaznieniu