Numer postępowania: DOK/3411/21/2017
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy Część I - 2 lokale o powierzchni 37,92 m2 Część II - 2 lokale o powierzchni 52,29 m2 Część III - 2 lokale o powierzchni 77,90 m2 Część IV - 1 lokal o powierzchni 47,14 m2
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 18-07-2017 11:00
Termin otwarcia ofert: 18-07-2017 11:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ1 Informacja z otwarcia ofert

Remont lokali mieszkalnych – pustostanów na terenie m.st. Warszawy

Część I – 2 lokale o powierzchni 37,92 m2

Część II – 2 lokale o powierzchni 52,29 m2                                                                                     Część III – 2 lokale o powierzchni 77,90 m2

Część IV – 1 lokal o powierzchni 47,14 m2

 

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty