Numer postępowania: DOK/3411/20/2017
Przedmiot postępowania: Remont nawierzchni drogi dojazdowej na tyłach pawilonu usługowego przy ul. Grójeckiej 79 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 19-07-2017 10:30
Termin otwarcia ofert: 19-07-2017 11:00

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Remont nawierzchni drogi dojazdowej na tyłach pawilonu usługowego przy ul. Grójeckiej 79 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty