Numer postępowania: DOK 3410/14/2017
Przedmiot postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy węzłów cieplnych w budynkach użytkowych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy - 3 zadania
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 11-08-2017 14:00
Termin otwarcia ofert: 11-08-2017 14:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe Projekt umowy - DOK-3410-14-2017 PROGRAMY FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

Wynik postępowania

Protokół postępowania - Opracowanie dok. projekt.-wykonawczej