Numer postępowania: DOK 3411/22/2017
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy Część I - 2 lokale o powierzchni 57,39 m2 Część II - 2 lokale o powierzchni 30,18 m2
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 24-08-2017 11:00
Termin otwarcia ofert: 24-08-2017 11:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki Załącznik Nr 8 przedmiary

Wynik postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania