Numer postępowania: DOK 3411/23/2017
Przedmiot postępowania: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w lokalach mieszkalnych stanowiących 100% własność Miasta Stołecznego Warszawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 01-09-2017 10:30
Termin otwarcia ofert: 01-09-2017 11:00

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załaczniki 1-6 do SIWZ Załącznik 7-8 do SIWZ Odpowiedź na pytanie Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty