Numer postępowania: DOK/3411/24/2017
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy Część I - 2 lokale o powierzchni 87,21 m2 Część II - 2 lokale o powierzchni 84,30 m2 Część III - 1 lokal o powierzchni 76,04 m2 Część IV - 2 lokale o powierzchni 76,93 m2 Część V - 3 lokale o powierzchni 77,09 m2
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 08-09-2017 10:30
Termin otwarcia ofert: 08-09-2017 11:00

Załączniki

SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty