Numer postępowania: DOK/3410/15/2017
Przedmiot postępowania: Zapytanie ofertowe pt.: „Remont dachu pawilonu usługowego przy ul. Częstochowskiej 2 w Warszawie.”
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 01-09-2017 00:00
Termin otwarcia ofert: 01-09-2017 00:00

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania

Protokół - Remont dachu Czestochowska