Numer postępowania: DOK 3410/16/2017
Przedmiot postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, dotyczącej remontu lokalu użytkowego przy ulicy Przemyskiej 18 na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 08-09-2017 09:00
Termin otwarcia ofert: 08-09-2017 09:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe -dokum. proj. Przemyska 18 Projekt umowy - DOK-3410-16-2017

Wynik postępowania

Protokół - dokumentacja projektowo-wykonawcza