Seminarium w sprawie obiektów zawierających azbest

W załączeniu przestawiamy zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na bezpłatne seminarium szkoleniowe nt. “Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest – inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwianie”informacja nt. seminarium