Numer postępowania: DOK 3410/18/2017
Przedmiot postępowania: Dostawa i wymiana stolarki drzwiowej w budynkach komunalnych na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 27-09-2017 14:00
Termin otwarcia ofert: 27-09-2017 14:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe - dostawa i wymiana stolarki drzwiowej Załącznik Nr 4- przedmiary robót

Wynik postępowania

Protokół - stolarka drzwiowa DOK 3410-18-2017