Numer postępowania: DOK 3411/25/2017
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 46,27 m2 część II - 2 lokale o powierzchni 67,64 m2 część III – 2 lokale o powierzchni 66,07 m2 część IV - 2 lokale o powierzchni 57,55 m2 część V - 2 lokale o powierzchni 49,92 m2 część VI - 2 lokale o powierzchni 74,84 m2
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 11-10-2017 11:00
Termin otwarcia ofert: 11-10-2017 11:30

Załączniki

SIWZ + załączniki 1-6 Załącznik Nr 7-8 do SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część VI