Numer postępowania: DOK 3410/20/2017
Przedmiot postępowania: Dostawa i wymiana stolarki drzwiowej w budynkach komunalnych na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 12-10-2017 09:30
Termin otwarcia ofert: 12-10-2017 10:00

Załączniki

Zapytanie ofertowe+ załącznik Nr 1 Załączniki nr 2-6 Projekt umowy - wymiana stolarki drzwiowej

Wynik postępowania

Protokół - stolarka drzwiowa - DOK 3410-20-2017