Numer postępowania: DOK/3411/27/2017
Przedmiot postępowania: Remont 2 lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 20-10-2017 10:30
Termin otwarcia ofert: 20-10-2017 11:00

Załączniki

SIWZ Ogłoszenie Informacja z otwarcia ofert

 

Remont 2 lokali mieszkalnych – pustostanów na terenie Dzielnicy  Ochota m.st. Warszawy

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty