Numer postępowania: DOK 3410/22/2017
Przedmiot postępowania: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczącej rozbudowy Targowiska Zastępczego przy ul. Majewskiego 5 w Warszawie
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 30-10-2017 09:00
Termin otwarcia ofert: 30-10-2017 09:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania

Protokół postępowania