Numer postępowania: DOK 3410/26/2017
Przedmiot postępowania: Konserwacja dźwigów osobowych na Targowisku Zieleniak
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 21-11-2017 15:30
Termin otwarcia ofert: 22-11-2017 08:30

Załączniki

Konserwacja dźwigów osobowych

Wynik postępowania

protokół - konserwacja dźwigów osobowych