Numer postępowania: DOK 3410/32/2017
Przedmiot postępowania: Wynajem i dostawa praso-kontenera o pojemności 16 m3 lub 18 m3 na teren Targowiska Banacha zlokalizowanego w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 23-11-2017 15:30
Termin otwarcia ofert: 24-11-2017 08:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe - wynajem praso-kontenera

Wynik postępowania

Protokół postępowania - wynajem prasokontenera