Numer postępowania: DOK 3410/33/2017
Przedmiot postępowania: Opróżnianie lokali mieszkalnych, użytkowych, strychów i piwnic z zalegających rzeczy. Wywóz nielegalnie składowanych elektrośmieci, odpadów poremontowych z altanek śmietnikowych oraz nielegalnych wysypisk śmieci wg wskazań Zamawiającego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 27-11-2017 14:00
Termin otwarcia ofert: 27-11-2017 14:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania

protokół - gabaryty.doc