Numer postępowania: DOK 3411/31/2017
Przedmiot postępowania: Świadczenie bieżących czynności administracyjnych na terenie Targowiska Banacha i Targowiska Zieleniak w Warszawie
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 04-12-2017 10:00
Termin otwarcia ofert: 04-12-2017 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + załączniki Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o powtórnym wyborze oferty