Numer postępowania: DOK/3410/34/2017
Przedmiot postępowania: „Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych z Targowiska Mołdawska”
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 30-11-2017 00:00
Termin otwarcia ofert: 30-11-2017 00:00

Załączniki

Zapytanie ofertowe - Wywóz nieczystości

Wynik postępowania

Protokół - wywóz nieczystości ciekłych strona ponowny wybór oferty - wywóz nieczystości ciekłych