Numer postępowania: DOK 3411/29/2017
Przedmiot postępowania: Utrzymanie porządku i czystości na terenie targowisk zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy: część I – Targowisko Banacha, część II – Targowisko Mołdawska, część III – Targowisko Zieleniak
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 07-12-2017 10:00
Termin otwarcia ofert: 07-12-2017 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + załaczniki nr 1-9 Odpowiedzi na pytania Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania