Numer postępowania: DOK 3411/32/2017
Przedmiot postępowania: Pielęgnacja drzew i krzewów na terenach osiedlowych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 11-12-2017 10:30
Termin otwarcia ofert: 11-12-2017 11:00

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + załaczniki 1-8 Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty