Numer postępowania: DOK/3410/37/2017
Przedmiot postępowania: „Odśnieżanie oraz strącanie sopli z dachów budynków zlokalizowanych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy”
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 11-12-2017 00:00
Termin otwarcia ofert: 11-12-2017 00:00

Załączniki

Zapytanie ofertowe