Numer postępowania: DOK 3411/35/2017
Przedmiot postępowania: Konserwacja techniczna targowisk: Banacha, Zieleniak, Zastępcze oraz Mołdawska
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 21-12-2017 10:00
Termin otwarcia ofert: 21-12-2017 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załącznik Nr 1-7 Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30.01.2018