Numer postępowania: DOK/3411/34/2017
Przedmiot postępowania: „Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie ochrony Targowisk: - część I - „Banacha” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Grójeckiej 95 i „Zastępcze” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Majewskiego 5 - część II - „Mołdawska” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Mołdawskiej 5/7 - część III – „Zieleniak” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Grójeckiej 97.”
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 15-12-2017 10:30
Termin otwarcia ofert: 15-12-2017 11:00

Załączniki

SIWZ ogloszenie strona

„Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie ochrony Targowisk:

– część I – „Banacha” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Grójeckiej 95

                 i „Zastępcze” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Majewskiego 5

– część II – „Mołdawska” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Mołdawskiej 5/7

– część III – „Zieleniak” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Grójeckiej 97.”

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty