Numer postępowania: DOK/3410/39/2017
Przedmiot postępowania: Bieżąca konserwacja i roboty naprawcze fontanny miejskiej „Plac Pod Skrzydłami” przy ul. Grójeckiej 107/109 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 14-12-2017 00:00
Termin otwarcia ofert: 14-12-2017 00:00

Załączniki

zapytanie - konserwacja fontanny 2018 zapytanie - konserwacja fontanny 2018

Bieżąca konserwacja i roboty naprawcze fontanny miejskiej „Plac Pod Skrzydłami” przy ul. Grójeckiej 107/109 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Wynik postępowania

protokół -konserwacja fontanny 2018