Numer postępowania: DOK/3411/36/2017
Przedmiot postępowania: Wykonywanie drobnych napraw i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, robót instalacji elektrycznych, robót wewnętrznych instalacji sanitarnych, obiektach małej architektury oraz terenach zewnętrznych, ciągi piesze powierzone w gospodarowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w częściach: - część I – wykonywanie drobnych napraw i usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych, lokalach mieszkalnych i terenach zewnętrznych - część II – wykonywanie drobnych napraw i usuwanie awarii w pawilonach usługowych, lokalach użytkowych i garażach
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 29-12-2017 10:30
Termin otwarcia ofert: 29-12-2017 11:00

Załączniki

SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu Informacja z otwarcia ofert

 

Wykonywanie drobnych napraw i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, robót instalacji elektrycznych, robót wewnętrznych instalacji sanitarnych, obiektach małej architektury oraz terenach zewnętrznych, ciągi piesze powierzone w gospodarowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w częściach:

– część I – wykonywanie drobnych napraw i usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych, lokalach mieszkalnych i terenach zewnętrznych

– część II – wykonywanie drobnych napraw i usuwanie awarii w pawilonach usługowych, lokalach użytkowych i garażach

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty1