Dzień 2 stycznia 2018 r. (wtorek) będzie dniem wolnym od pracy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota
m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że na podstawie art. 130 Kodeksu Pracy
w związku z dniem świątecznym wypadającym w innym dniu niż niedziela
i koniecznością obniżenia wymiaru czasu pracy dzień 2 stycznia 2018 r. (wtorek)
będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Zakładu Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, ze względu na „ Święto
Trzech Króli” przypadające w dniu 6 stycznia 2018 r.